ZAPISNIK 2018-1. seje IO JK Odisej

Datum: 3.1.2018, od 18:00 do 18:45 v prostorih Bistro Travnik, Dravlje

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, Z. Matič, M. Grad.

NO: J. Lah.

Gosti: A. Gogala, I. Žilič, N. Balaban.

Dnevni red:

 1. Priprave na volilni občni zbor
 2. Razno
  1. Priprave na volilni občni zbor
 • Pripravljeno je vabilo za občni zbor, ki ga bo predsednik poslal članom do 12.1.2018.
 • Luka je pripravil osnutek poročila kluba – potrebno je še lektoriranje in objava.
 • Finančno poročilo bo blagajnik pripravil v naslednjem tednu, potem pa bo svoje delo lahko opravil še nadzorni odbor.
 • Vsa poročila bodo objavljena do konca januarja na spletni strani kluba.
 • Volilna komisija je poslala svoje poročilo, ki se objavi na spletni strani in je tudi predlog kandidatne liste organov kluba za občni zbor.
 • Za predsednika delovnega predsedstva zbora je predlagan Ivo Štrubelj. Predsednik stopi z njim v stik in potrdi njegovo pripravljenost za prevzem te vloge. Ostale delovne organe zbora bomo predlagali s strani udeležencev.
 • Predavanje je pripravil Marko Dolanc in sicer o jadranju po Kubi.
 • Do naslednje seje se predsednik dogovori še z enim članom za organizacijo zakuske.
 • Darila članom JKO 2017: so izdelana, pripravljena bodo za prevzem na občnem zboru.2. Razno:
 • Točkovanje udeležbe članov: uredili smo udeležbo naših članov na vseh jadralskih dogodkih v letu 2017, ki štejejo za popust pri članarini za leto 2018. 50 članov kluba je sodelovalo vsaj na enem dogodku, najbolj aktiven član pa na 7 jadralskih dogodkih. Več statistike predstavimo na občnem zboru.
 • Skupščina JZS za velike jadrnice: predsednik se je udeležil skupščine JZS za velike jadrnice, ki je bila 21.12.2017. Skupščina je potrdila poročila za pretekla leta, sprejela odstop trenutnega izvršnega odbora in imenovala nov izvršni odbor (predsednik je Igor Orlov). Kmalu bo objavljen program za pokal Slovenije.

 

Druga seja 2018 – IO JKO bo v sredo, 7. februarja 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO

Bogomir Krajnc – Miro

Advertisements

ZAPISNIK 2017-9. seje IO JK Odisej

ZAPISNIK 2017-9. seje IO JK Odisej

Datum: 5.12.2017, od 17:00 do 17:45 v prostorih restavracije Via Bona.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, Z. Matič, M. Grad.

NO: J. Lah.  Gost: A. Gogala.

 

Dnevni red:

 1. Priprave na občni zbor:
 • poročilo volilne komisije,

 • poročila za občni zbor – časovnica.

 1. Darilo za člane JKO 2017.

 2. Razno.

 1. Priprave na občni zbor:
  – poročilo volilne komisije: Z. Matič, A. Gogala in B. Vnuk so na podlagi prejetih predlogov preverili pripravljenost evidentiranih kandidatov za delo v naslednjem mandatu. Za delo na naslednjem mandatnem obdobju je tako potrdilo naslednje število kandidatov: 1 za predsednika, 1 za sekretarja, 2 za blagajnika, 13 za člane izvršnega odbora, 9 za člane nadzornega odbora in 10 za člane disciplinskega odbora.
  – Do 13.12.2017 volilna komisija dokončno sestavi predlog za predsednika in člane organov in tem obvesti vse člane kluba.
  – IO bo dokončno listo obravnaval na naslednji seji, dne 3.1.2018.
  – Do naslednje seje predsednik pripravi poročilo o delu kluba, predsedniki NO, DO in blagajnik pa poročila svojega dela.
  – Do naslednje seje predsednik sestavi koledar dogodkov za leto 2018.
 2. Darilo za člane JKO 2017. – člani IO smo pripravili več predlogov za nabavo torbe članstvu JK Odisej. V naslednjem tednu se odločimo o končnem produktu za darilo.
 3. Razno: /

Prva seja 2018 – IO JKO bo v sredo, 3. januarja 2018 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO
Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2017-8. seje IO JK Odisej

 

 

Datum: 8.11.2017, od 18:00 do 19:30 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad, M. Štemberger.

NO: D. Virant.

Gosti: B. Podobnik, M. Zaletel.

 

Dnevni red:
1. Pregled članstva.
2. Priprave na 27. regato monotip JK Odisej jeseni 2018.
3. Slovenska jadralska liga.
4. Zaključni plov.
5. Prednovoletno srečanje.
6. Darilo članom JKO 2017.
7. Volilni OZ – priprave.
8. Razno.

 

  1. Pregled članstva
   Letos je vplačanih 85 članarin. Do volitev v organe na OZ, se novih članov ne sprejema.
  2. Priprave na 27. regato monotip JK Odisej, jeseni 2018
   Sklep 1.: za to regato najamemo floto plovil Bavaria 40 BT, ponudnika Adriatic Charter iz Sukošana.
   Kljub temu, da nismo najbolj zadovoljni z regatnimi zmogljivostmi te barke, je vseeno to trenutno edini možni delni cenovno ugodni najem v septembru, skupaj z našimi partnerji iz Loka Timing (ki jim trenutna barka zelo ustreza).
   Zaradi želje nekaterih udeležencev te tradicionalne regate po spremembi tipa plovila (bolj regatno-potovalna jadrnica), prosimo vse člane, da že letos iščejo nove možnosti za izvedbo te regate v letu 2019. Glavni izziv je naš termin (konec septembra, ko je vse razprodano) in delni najem (zato bomo gledali tudi možnosti sodelovanja z drugimi klubi za delitev tedna). Svoje predloge naj posredujejo IO JKO na email JK.Odisej@gmail.com .
   Sklep 2.: predsednik JKO L. Renko preveri možnost poenostavljene registracije te regate pri Luški kapetaniji Zadar v pogovoru z sodnikom Penjalovim (brez registracije pri YC Zadar in HJS).
  3. Slovenska jadralska liga
   D. Volk je na spletni strani že objavil poročilo o treningu v petek 27.10. in regati v soboto 28.10.2017.
   Predsednik JKO se z g. Orlom – CleanSport dogovori za termine dodatnega trening plova spomladi.
   Sklep 3.: Klub prispeva k štartnini za tekmovanje te lige 150 EUR z namenom boljše prepoznavnosti kluba v Sloveniji (sodelovanje na monotip regatah pod okriljem JZS).
  4. Zaključni plov:
   Jutri popoldan je odhod udeležencev na zadnji letošnji jadralski dogodek v JKO. Vreme kaže sprejemljivo podobo in upajmo, da bo 7 jadralcev na Sun Odysseju 54 doživelo nekaj lepih dni.
  5. Prednovoletno srečanje:
   Bomo imeli 05.12.2017 ob 18:00h v restavraciji Via Bona na Viču. Podrobnosti z vabilom članom in prijateljem po e-mailu sledijo v kratkem.
  6. Darilo članom JKO 2017:
   L. Renko je predlagal, da za letošnje darilo članom JKO, izberemo vodotesno torbo (vrečo).
   Sklep 4.: IO se strinja z izbiro darila – vodotesna torba (dry bag 20-30l).
   Miro Krajnc poišče primerne ponudbe. Če ima kdo predlog o taki ponudbi, naj ga posreduje na JK.Odisej@gmail.com .
  7. Volilni OZ – priprave:
   Mala dvorana na ČS Dravlje je rezervirana za 14.2.2018.
   Na elektronski razpis za predloge članov organov JKO v novem mandatu je prispelo le 5 odgovorov.
   Hkrati z vabilom na prednovoletno srečanje je potrebno članom poslati spodbudo za odgovor na anketo (rok je 16.11.2017)
   Predsednik JKO pripravi osnutek poročila o delovanju kluba in pozove predsednika NO in DO k izdelavi predloga poročil o delovanju obeh organov v 2017 do naslednje seje.
  8. Razno:
   – Nove članske izkaznice bomo izdelali do OZ. Uredi Miro Krajnc.
   – Matjaž Zaletel je predstavil članstvo v sistemu sponzorstva pri nakupu blaga Lyoness – Cashback World program, kot možnost pridobivanja dodatnih sredstev za delovanje kluba.
   Sklep 5.: IO se je odločil, da ga sodelovanje v takšnem programu ne zanima.
   – Regata J24 – Fareast 28R: L. Renko pridobi termin za to tradicionalno regato JKO v aprilu 2018 (zamenjava za J/24 regato).

   Deveta seja IO JKO bo v torek, 5. decembra 2017 ob 17:00 v restavraciji Via Bona.

   Zapisal: sekretar JKO
   Bogomir Krajnc – Miro

 

ZAPISNIK 2017-7.seja IO JK Odisej

Datum: 4.10.2017, od 18:00 do 19:40 v prostorih Bistro Travnik, Dravlje

Prisotni:
IO: M.Grad, M.Indihar Štemberger, D.Volk, L.Renko
NO: D.Virant, J.Lah
DO: S.Pivk

Dnevni red:
1. Pregled članstva
2. Pregled preteklih dogodkov: Mini-12, Prehodni pokal
3. Zaključni plov – razpis dogodka
4. Letno družabno srečanje – določitev vodje dogodka in termina
5. Priprave na volilni občni zbor
6. Razno

1. Pregled članstva
Ni sprememb.

2. Pregled preteklih dogodkov: Mini-12, Prehodni pokal
Mini-12: regata je bila najprej prestavljena, potem pa odpovedana zaradi vremena. Predlog je da se regata organizira spomladi, ko bodo barke spet v Kočevju. Pokale že imamo, samo zamenjamo nalepke.

Prehodni pokal: pripravi se anketa za skiperje in tudi predstavi možnosti za izbiro barke za naslednje leto. Loka Timing bi rad Bavaria 40, vsaj 15 bark. Če menjamo barko, bo težje zagotoviti najem za manj kot en teden. Moramo se čimprej odločit, ker moramo narediti rezervacije.
Finančno še čakamo na račun za pokale, smo pa pridelali nekaj izgube (po pričakovanju).
Luka Renko pošlje anketo skiperjem in pripravi poročilo.

3. Zaključni plov – razpis dogodka
10.-12.11. – prestavljen termin. Milan Grad pripravi razpis do 15.10.

4. Letno družabno srečanje – določitev vodje dogodka in termina
Še vedno iščemo vodjo dogodka. Luka preveri, če bi Miro Krajnc lahko prevzel organizacijo dogodka.

5. Priprave na volilni občni zbor
Evidentirani kandidati za volilno komisijo. Luka preveri njihov pripravljenost za prevzem funkcije.
Miro Krajnc uredi veliko dvorano, predvidoma za sredo 14.2.2018
Luka pripravi sklep za razpis volitev z dokončnimi datumi in potrjeno volilno komisijo in se ga potrdi do 15.10.

6. Razno
Dejan Volk je predstavil Slovensko jadralsko ligo, ki mu jo je predstavil Jure Orel iz CleanSporta. Gre za regate na novih jadrnicah Fareast 28R v slovenskem morju.
Luka Renko posreduje ponudbo na regatne skiperje JKO in ugotovi ali imamo interes za sestavo svoje ekipe. V primeru zadovoljivega interesa bi klub lahko prispeval med 100-200 EUR v smislu predstavitve kluba v slovenskem regatnem okolju.

Naslednja seja je predvidena za 8.11.2017 ob 18:00 v ČS Dravlje.

ZAPISNIK 2017-6. seje IO JK Odisej

Datum: 23.8.2017, od 18:00 do 18:55 v prostorih Bistro Travnik, Dravlje

Prisotni:
– IO: M.Grad, Z.Matič, M.Indihar Štemberger, L.Renko
– NO: J.Lah, D.Virant
– DO: S.Pivk
– Vabljeni: B.Oražem, A.Gogala

Dnevni red:
1. Pregled članstva
2. Mini-12 regata, 2.9., Kočevje [Gogala]
3. Jesenska regata za prehodni pokal [Renko]
4. Zaključni plov – določitev termina in vodje
5. Diskusija glede letnega družabnega srečanja in daril za člane
6. Razno

1. Pregled članstva
Prejeli smo prijavnice za naslednje nove člane:
483 Fabrizio Ugričič, priporočata ga D.Volk in M.Krajnc,
484 Tadej Auer, priporočata ga M.Grad in A.Grad.
Sklep 1: IO sprejme oba nova člana

2. Mini-12 regata, 2.9., Kočevje
Vodja dogodka: Andrej Gogala.
Sobota ob 10h. Startnina 10 EUR. Glede hrane se Andrej zmeni z udeleženci ali se zrihta vsaj sendviče. Luka naroči pokale (3x).

3. Jesenska regata za prehodni pokal
Vodja dogodka: Luka Renko
Luka naroči pokali in medalje – želja, da so ponovno tradicionalni pokali.
Regatna navodila: Luka pošlje na regatni odbor v pregled, dopolnitev in potrditev.
Luka pošlje vsem prijavljenim skiperjem vabilo na skiperski sestanek, regatna navodila in poziv na plačilo preostalega najema in štartnine.
Skiperski sestanek: Zvonko Hočevar bo predstavil novosti v JRP 2017-2020, Luka preveri na JZS za kopije jadralnih pravil za vsako barko.
Sukošan/Pršut: Bojan poskrbi z posadko: pršut+kruh (8-10 štruc), sir, 10 + 10 vina
Žminjak: Mojca – večerja tuna ali meso + band + program: predstavitev posadk, hitrostno vezanje vozlov?, darila za nove udeležence?
Tkon: Dejan – večerja dogovorjena, mandrač se dogovori za priveze

4. Zaključni plov – določitev termina in vodje
Določili termin: 28.10-31.10.
Vodja dogodka: Milan Grad
Do naslednje seje se pripravi okvirni razpis.

5. Diskusija glede letnega družabnega srečanja in daril za člane
Ples z glasbo? Zajčja dobrava? Iščemo vodjo dogodka, ki bo vodil organizacijo.
Darila: nekaj idej že imamo, se dogovorimo do naslednje seje.

6. Razno
Ni bilo nobene dodatne teme.

Naslednja seja je predvidena za 4.10.2017 ob 18:00 v ČS Dravlje.

ZAPISNIK 2017-5. seje IO JK Odisej

Datum: 7.6.2017, od 18:00 do 18:45 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, D. Volk, M. Grad.

 

Dnevni red:
1. Pregled članstva.
2. Pretekli dogodki – poročila: družabni plov Istra, Seascape 18, Mini 12 Kočevje itd.
3. Zajadraj na J/24: priprave, skiperji.
4. Regata Mini 12 – Bohinj.
5. Jesenska regata: prijave, priprave.
6. Razno.

 1. Pregled članstva: Letos je vplačanih 82 članarin.
  Sklep 1: IO sprejme v vrste JK Odisej dva nova člana:
  članska številka – 481: Franjo Antončič;
  članska številka – 482: Saša Javorič.
 2. Pretekli dogodki – poročila:
  a) Spomladanski družabni plov Istra, 18.-21.maj 2017: 12 ljudi je bilo udeleženih na uspelem dogodku. M. Pleteršek pripravi poročilo za spletno stran.
  b) Zglisiraj s Seascape 18, 6. maj 2017: dogodek uspel, L. Renko pripravi poročilo za spletno stran.
  d) Dan Četrtne skupnosti Dravlje »28.maj« – v petek, 26.5.2017: JK Odisej se je predstavil v sklopu te prireditve. Poročilo pripravi M . Krajnc.
  c) Mini-12, Kočevsko jezero, sobota 27. maj 2017: uspešno opravljeno, poročilo pripravi vodja dogodka A. Gogala.
  VSA POROČILA NAJ BODO PRIPRAVLJENA DO KONCA TEGA TEDNA.
 3. Zajadraj na J/24: priprave, skiperji:
  Prijavljenih je dovolj kandidatov, da se sestavi posadke 6 bark: 3 člani + skiper. Zbiranje prijav je še vedno odprto, L. Renko bo objavil dogodek na FB. D. Volk, vodja dogodka, bo pripravil opis programa za ta dan, ter ga poslal vsem prijavljenim na Email.
  Skiperji so: L. Renko, D. Volk, M. Grad, M. Krajnc, D. Mislej, E. Štemberger in B. Podobnik v rezervi.
 4. Regata Mini 12 – Bohinj: Vodja dogodka Andrej Gogala je ugotovil, da v Bohinju konec avgusta in v začetku septembra ni prostih terminov za izvedbo naše regate na Mini 12. Zato bo rezerviral termin na Kočevskem jezeru.
 5. 26. Monotip regata za prehodni pokal JK Odisej:
  a) prijavljenih je 9 posadk v monotipu Bavaria B40BT. Na voljo sta še dve prosti plovili tega tipa.
  b) organizacijo priveza, večerje in glasbe na Žminjaku je pripravila Mojca Štemberger.
  Sklep 2: IO potrjuje vsebino te ponudbe in pooblašča Mojco Štemberger, da rezervacijo potrdi.
  d) dogodek v Tkonu pripravi in rezervira Dejan Volk.
 6. Razno: /

Šesta seja IO JKO bo v sredo, 6.septembra 2017 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro

ZAPISNIK 2017-4. seje IO JK Odisej

 

Datum: 12.4.2017, od 18:00 do 19:45 v prostorih ČS Dravlje.

Prisotni: IO: L. Renko, M. Krajnc, M. Štemberger, D. Volk (telefonsko), Z. Matič; gost: A. Gogala.

 

Dnevni red:

 1. Pregled članstva.
 2. Poročila o izvedenih dogodkih:
  a) Trimanje jader (Renko),
  b) J/24 (Volk),
  c) Ptujčanka (Podobnik).
 3. Družabni plov Istra 18.-21.5.2017 (Pleteršek).
 4. Mini 12 – plan dogodkov (Gogala).
 5. Jesenska regata za prehodni pokal – razpis, sodniška barka, stanje prijav – (Renko).
 6. Razno.

 

  1. Pregled članstva: Letos je vplačanih 80 članarin.
   Sklep 1: IO sprejme v vrste JK Odisej novega člana: članska številka – 480: Tone Gorup.
  2. Poročila o izvedenih dogodkih:
   a) Predavanje Dušana Ušeničnika: »Trimanje jader« je bilo izvedeno v dveh delih. Prisotnih je bilo 41 slušateljev, ki so potem zelo dobro ocenili podane vsebine. L. Renko pripravi poročilo za spletno stran.
   b) 14. Regata J24 JK Odisej Izola, 1.4.2017 je uspela zelo lepo, vodja dogodka D. Volk je že objavil poročilo na spletni strani.
   c) 23. pomladanska regata JK Odisej v sklopu regate Ptujčanka je tudi zaključena. JKO je zasedel 1. in 3. mesto v razredu B40 in 2. in 3. mesto v razredu F35. Pokal JKO za 23. Pomladansko regato je ob upoštevanju hendikepov osvojila posadka Marka Marinčka. Poročilo o celotni regati bo pripravil Z. Matič.
  3. Družabni plov Istra 18.-21.5.2017: Razpis je objavljen na spletni strani, vodja dogodka je Marko Pleteršek.
  4.  Mini 12 – dogodki Andrej Gogala bo koordiniral letošnje dogodke na Mini 12 v Kočevju in Bohinju. Pripravljamo šolo jadranja (predvsem za mlajše) in vse, ki želijo spoznati to veščino.

   J/24 – »Spoznavanje jadranja«Prosimo vse sposobne jadralce iz vrst JK Odisej, da se prijavijo za skiperje na J/24 in/ali vaditelje na Mini 12.
   Ti dogodki potrebujejo skupinsko delo in računamo na osvežitev vrst članstva.
   11.6.2017 bomo v Izoli izvedli skupni plov, kjer bodo na jadrnicah J/24 spoznali jadranje vsi, ki tega še niso doživeli, a bi to radi.

  5. 26. Monotip regata za prehodni pokal JK Odisej:
   a) L. Renko je pripravil skrajšan razpis, da se lahko formirajo posadke.
   b) glasbo v Žminjaku koordinira L. Renko.
   c) dogodek v Žminjaku vodi Mojca Štemberger.
   d) dogodek v Tkonu vodi Dejan Volk.
   e) vse prosimo, da priskrbijo sponzorska darila za podelitev na teh dogodkih.
   f) na predlog Milana Grada se je na razpis za skiperja sodniške barke prijavil Bojan Oražem. Bojan je bil skiper sodniške barke lani in član posadke sodniške barke 2015, zelo dobro je opravil svoje naloge. Zato je IO soglasno sprejel Sklep 2: Bojan Oražem je skiper sodniške barke JKO na 26. Monotip regati. Sam tudi izbere člane svoje posadke.
  6. Razno:   Flota 8 kom Seascape 18 je v Izoli. Luka Renko bo organiziral sestanek s pobudo članom JKO za vključitev v aktivnost na teh jadrnicah.

 

Peta seja IO JKO bo v sredo, 3.5.2017 ob 18:00 v prostorih ČS Dravlje.

Zapisal: sekretar JKO Bogomir Krajnc – Miro